SK Clinics

SK Clinics พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ดำเนินธุรกิจด้านความสวยความงามครบวงจร เช่น การเสริมหน้าอก เสริมจมูก ฉีดปรับรูปหน้า แก้ไขศัลยกรรม ฟื้นฟูบำรุงผิว โดยมุ่งเน้นความสำคัญถึงการเข้าถึงการบริการในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ เข้าถึงง่ายและเป็นกันเอง นอกจากนี้ SK Clinicss ต้องการให้ผู้รับบริการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลและการเสริมสร้างความมั่นใจให้ตนเองไม่ใช่เรื่องไกลตัว ในปัจจุบัน SK Clinics มีสาขามากกว่า 6 สาขา และสาขาที่ 7 ในปี 2566 SK Clinics

PROMOTION OF THE MONTH

ศัลยกรรมจมูก
เสริมหน้าอก
ศัลยกรรมเสริมคาง

PROMOTION